Monday, 25 June 2018

KETAHUI SIAPA SEBENAR SOMBONG

Kita kerap mendengar tuduhan atau dituduh sombong. Siapa sebenarnya sombong. Orang dikatakan sombong itu sebenarnya sombong atau orang menuduh orang lain sombong itu sebenarnya sombong?

Hakikatnya tidak boleh menegur sombong dengan kesombongan. Kalau kita menuduh orang lain sombong atas kononnya kita boleh menilai orang lain sesuka hati tanpa kebenaran, itu juga sebahagian sikap sombong. Orang sombong menilai orang lain ikut suka hati dia. Kononnya dialah paling layak menilai dan melabelkan orang lain.

Di akhirat, orang yang sombong akan tuduh menuduh dengan orang yang ditipunya. Firman Allah bermaksud: “Dan orang-orang kafir berkata: Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebahagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalaulah tidak kerana kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman” – (Surah Saba, ayat 31)  

Firman Allah dalam ayat seterusnya: “Orang-orang yang menyombong diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yg menghalangi kamu dari petunjuk, sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak) sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". – (Surah Saba, ayat 32)

“Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "(Tidak!) Sebenarnya tipu daya(mu) pada waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya.” Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan Kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Surah Saba, ayat 33)

Begitulah persoalan orang sombong yang saling menuduh orang lain sombong. Hanya mereka yang betul dan boleh menilai orang lain dengan kesombongannya. Orang yang mengatakan orang lain sombong itu adalah orang yang gemar menyangka-menyangka dan cakap belakang.

Jangan kita bersikap sombong kerana kesombongan itu boleh membawa kepada kekufuran. Iblis menjadi kufur kerana sombong dengan kedudukannya.

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api sedang dia Engkau ciptakan Adam dari tanah". (Surah al-Araf, ayat 13)

Orang yang sombong adalah orang yang merasakan dia lebih baik dari orang lain. Juga, dia rasakan dia lebih mulia dari orang lain, atau memandang rendah terhadap orang lain.

Berhati-hati menuduh orang sombong kerana dibimbangi sikap itu kembali kepada diri sendiri. Biasanya orang akan menuduh orang lain sombong kerana tidak ingin mendengar nasihat atau tidak mahu mengikut apa yang diarahkan olehnya. Jelas sekali, tuduhan sombong itu dibuat disebabkan berasa orang lain mesti mengikut atau mendengar apa yang diperkatakan olehnya. Tidakkah itu membuktikan orang yang menuduh sombong itulah sebenarnya sombong sehingga beranggap semua yang dibuatnya adalah betul.

Apabila seseorang dituduh sombong, maka pihak yang menuduh tidak akan lagi bersama dengan pihak yang dituduh sombong itu. Selanjutnya ia membawa kepada sikap dengki dan dendam. Mereka akan mencari dan mencipta perbuatan yang tidak hak semata-mata untuk merosakkan kedudukan orang yang didengkinya. Memanggil orang lain dengan gelaran sombong termasuk perbuatan memanggil dengan panggilan buruk yang ditegah oleh agama.

Firman Allah bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Surah al-Hujurat, ayat 11)

No comments:

Post a Comment