Saturday, 26 May 2018

HAK KEBEBASAN ADA BATASAN

Masyarakat Barat sering melaungkan hak kebebasan. Apa sahaja yang ingin dilakukan, maka itu dikatakan hak kebebasan. Apa diperjuangkan melepasi batasan agama, undang-undang dan tabie kemanusiaan. Segala-galanya atas alasan hak asasi manusia.

Ada kelompok manusia berjuang untuk melakukan LGBT dan kahwin sejenis. Mereka ingin hidup tidak ubah seperti tabie haiwan yang berpaksikan kepada nafsu semata-mata.

Islam memang memberi hak kebebasan kepada penganutnya, namun dalam masih terikat dengan garis panduan syarak iaitu berada di atas landasan amar makruf dan nahi mungkar.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sesiapa ada melihat kemungkaran di hadapan kamu maka hendaklah kamu mengubah dan mencegahnya dengan tangan kamu (dengan kuasa yang ada pada kamu), jika kamu tidak mampu (dengan tangan kamu) maka hendaklah kamu ubah dengan lidah. Jika kamu masih lagi tidak mampu, maka hendaklah kamu ubah dengan hati. Itu adalah selemah iman.” (Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Di samping itu, Islam juga menegaskan bahawa setiap muslim berkewajipan mempertahankan maruah dan hak masing-masing. 

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan maruahnya adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya adalah syahid dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya adalah syahid.” (Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Tirmizi)

Kebebasan yang bersifat relatif akan memberi peluang kepada seseorang melakukan apa saja asalkan tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sebaliknya, jika ada gangguan dan bercanggah dengan agama, sudah tentu masyarakat ramai akan bertindak menegah perbuatan yang melampaui batas itu.

Menurut Syeikh al-Syarawi, satu cara untuk seseorang memiliki kebebasan sepenuhnya ialah dengan memencilkan dirinya daripada orang ramai dan hidup bersendirian. Ketika itu, orang ramai tidak akan mengganggunya dan setiap perbuatannya tidak akan ditegah dan juga tidak akan dilihat. Maka dengan itu, kamu akan bebas melakukan apa saja yang kamu sukai.

Dengan kata lain, kebebasan mutlak sebenarnya tidak wujud dalam kamus kehidupan umat manusia sejagat kerana keharmonian dan kesejahteraan hidup tidak akan wujud jika keadaan masyarakat tidak bersistem dan mengikut peraturan serta undang-undang.

No comments:

Post a Comment